Αρχική Σελίδα

54ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Δουλεύοντας τα τελευταία χρόνια στο Ολοήμερο του Σχολείου μας αποκομίσαμε πολλές εμπειρίες θετικές και αρνητικές.
Οι μικροί μαθητές κουρασμένοι από το εξάωρο πρόγραμμα του σχολείου και μετά το διάλειμμα φαγητού έχουν μειωμένη διάθεση και αντοχή, για να ασχοληθούν με το πρόγραμμα του Ολοήμερου.
Υπήρξαν κάποια προβλήματα όπως η πρόωρη αποχώρηση κάποιων μαθητών, η διακοπή παρακολούθησης του προγράμματος του ολοήμερου εξαιτίας οικογενειακών συνθηκών των μαθητών και η έλλειψη συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις ειδικότητες που στελεχώνουν το πρόγραμμα.
Αυτό που χρειάζεται είναι υλικοτεχνική υποδομή, αίθουσες για να τρώνε τα παιδιά μαγειρεμένο φαγητό και να αποφεύγονται οι βλαβερές συνέπειες του πρόχειρου φαγητού, επίσης, στελέχωση με μόνιμους εκπαιδευτικούς και όχι ωρομίσθιους που αλλάζουν κάθε χρόνο χώρο εργασίας, δανεισμός λογοτεχνικών βιβλίων – παραμυθιών, υλικά για εικαστικές ή θεατρικές δραστηριότητες.
Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να συμβάλλουν θετικά στην καλύτερη και δημιουργικότερη παραμονή των παιδιών στο Ολοήμερο πρέπει να προβούν στην εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας, πρέπει να επιμορφώνονται συνεχώς και να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς της πρωινής ζώνης για την κατάκτηση κοινών εκπαιδευτικών στόχων.

Δασκάλες: Παπαδάκη Μελανθία
Παπαδοπούλου Σεβαστή

Δείτε τις Φωτογραφίες μας


Υπουργείου Παιδείας