Αρχική Σελίδα

54ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Προσωπικό Σχολείου 2004-2005

Τουτουδάκη Άννα – Διευθύντρια του Σχολείου

Καραβυράκη Αυγενία – Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Παπαδάκη Μελίνα – Υπεύθυνη Ολοήμερου Σχολείου

Προμεσημβρινή Ζώνη
Μουρτζίδη Ευαγγελία – Α’ Τάξη
Καραβυράκη Ευγενία – Β’ Τάξη
Αρβανιτάκη Μιχάλης – Γ’ Τάξη
Καρφή Μαρία – Δ1 Τάξη
Μαυρομανωλάκη Αναστασία – Δ2 Τάξη
Μαραζάκης Στέλιος – Ε’ Τάξη
Αυγενάκη Μαλαματένια – Στ’ Τάξη

Ειδικότητες
Μαυράκης Χαράλαμπος – Γυμναστική
Χαβριδάκη Ευαγγελία – Αγγλικά
Ζαχαριουδάκη Κάλλια – Μουσική

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Παπαδάκη Μελίνα
Παπαδοπούλου Σεβαστή
Ειδικότητες
Λαδουκάκης Γιάννης – Γυμναστική
Βεληβασάκη Κατερίνα – Μουσική
Κυπριωτάκης Μιχάλης – Αγγλικά
Κατρανίδου Αναστασία – Πληροφορική
Ασπιριάδης Κων/νος - Εικαστικά

Δείτε τις Φωτογραφίες μας


Υπουργείου Παιδείας