Αρχική Σελίδα

54ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

54ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Προσωπικό Σχολείου 2004-2005

English

Στο κέντρο του Ηρακλείου, στο χώρο της Παλιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας λειτουργεί σήμερα το 6/θέσιο 54ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Στον ίδιο χώρο συστεγάζονται το 53ο Δημοτικό Σχολείο, το 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο του 3ου Ειδικού σχολείου.
Στο κτίριο του σχολείου μας, όπου στεγαζόταν κάποτε η Παλιά Ακαδημία Κρήτης συνέχισαν να λειτουργούν τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου ως το 1996 οπότε καταργήθηκαν και από τότε λειτουργούν ως κοινά σχολεία, 53ο και 54ο Ηρακλείου.
Το 54ο Σχολείο έχει οργανικότητα 6 θέσεων αλλά λειτουργεί ως 7/θέσιο, με δυναμικό 142 παιδιά (2004-2005). Επίσης έχει 3 οργανικές θέσεις για ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Προσφέρονται μαθήματα όλων των ειδικοτήτων Αγγλικής Γλώσσας, Μουσικής, Γυμναστικής, Πληροφορικής και Ολυμπιακής Παιδείας.
Το σχολείο συνεργάζεται θαυμάσια με τους γονείς των μαθητών και με πολλούς φορείς που έχουν έδρα τους την πόλη του Ηρακλείου.

Δείτε τις Φωτογραφίες μας


Υπουργείου Παιδείας